Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2012

xxxxxxxx
4581 6230 390
true
Reposted bymastema mastema

February 18 2012

xxxxxxxx
Jeśli dożyjesz stu lat, to ja chce żyć sto lat minus jeden dzień, żebym nigdy nie musiał żyć bez Ciebie
— kubuś puchatek
Reposted byancynamonka-lembialasmiercpolyphonicsoulnothing-new
xxxxxxxx
2255 85e3 390
Reposted frombeka beka viarevalie revalie

February 15 2012

xxxxxxxx
I należysz do mnie, choć to nie kwestia posiadania
— pezet
Reposted byrevalieblacksugaronomatopeiczneparanojepiosenkiomiloscithelittleprincecharlie69klvgfwefunknownedstachowiakcrambieitgirlohwowlovely3cigarette04gruszaa1beattmanbatmaniastaastoolongCattleyarockskinstenshi7californialovemy-nevermindoliiivsMea
xxxxxxxx
4889 5030 390
xxxxxxxx
4880 179f 390
Reposted byrevaliekukkabadhairdayLittleMissPipedreamsiizujulkerogerthatcharlie69consequencenuchamarlyleerainstormdragon

January 28 2012

xxxxxxxx
6227 9cf9 390
Reposted byJuralvi Juralvi
xxxxxxxx
6210 6100 390
Reposted bypolyphonicsoulblackbetty

January 26 2012

xxxxxxxx
2549 61c6 390
Reposted fromweightless weightless viaamericano americano

January 22 2012

xxxxxxxx
9593 8d2d 390
Reposted byglowingklvgfwefxghd

January 21 2012

xxxxxxxx
Reposted fromula ula viawolalabym wolalabym
xxxxxxxx
Reposted fromrzorek rzorek viawolalabym wolalabym
xxxxxxxx
4748 4d73 390
Reposted fromtalula talula viawolalabym wolalabym
xxxxxxxx
To w Twoje plecy wbijam palce
I nie chce mi się wcale spać
— Kombajn do zbierania kur po wioskach - Mucha
Reposted fromwolalabym wolalabym viaevidence evidence
xxxxxxxx
Jest mi smutno. Nie wiem, za czym tęsknię. Chyba się napiję.
— K. Varga
Reposted fromblinkingkid blinkingkid viaevidence evidence
xxxxxxxx
4718 d957 390
Reposted fromevidence evidence
xxxxxxxx
9777 aace 390
Reposted frommaim-me maim-me viaevidence evidence

January 20 2012

xxxxxxxx
2279 c80c 390
Reposted bythebonyablepijanygowniarz
xxxxxxxx
1956 bb45 390
Reposted bymonixxxklvgfwefcaliforniacation
xxxxxxxx
Patrzę jak nasza miłość spaceruje w naszych płaszczach
— pidżama porno
Reposted byklvgfwefmastemanothing-new
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl